Právní předpisy

Platné předpisy

NázevSchválenoÚčinnost
Obecně závazná vyhláška 3/2021 – o místním poplatku ze psů
1. 1. 2022
Obecně závazná vyhláška č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství1. 1. 2022
Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
1. 1. 2022
Obecně závazná vyhláška obce Mačkov č. 1/2018, kterou se stanoví část společného obvodu základní školy
23.4.201817.5.2018
Obecně závazná vyhláška obce Mačkov č. 2/2018, kterou se stanoví část společného obvodu mateřské školy23.4.201817.5.2018
Vnitřní  směrnice pro evidenci veřejných zakázek malého rozsahu27. 11. 2017
Obecně závazná vyhláška obce Mačkov č. 1/2016 o nočním klidu29.8.201615.9.2016
Obecně závazná vyhláška obce Mačkov č. 1/2015. kterou se stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce
26.10.201515.11.2015
Obecně závazná vyhláška obce Mačkov č.2/2010, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Mačkov
4.6.20102.7.2010
Obecně závazná vyhláška obce Mačkov č.1/2010 o místních poplatcích4.6.20101.7.2010

 

Předpisy po pozbytí účinnosti

NázevSchválenoÚčinnostPozbytí účinnosti
Dodatek k Obecně závazná vyhlášce obce Mačkov č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů31.8.20151.9.2015zrušeno vyhláškou 3/2015
1.1.2016
Obecně závazná vyhláška obce Mačkov č.4/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů25.6.201012.7.2010zrušeno vyhláškou 1/2012
1.1.2013
Obecně závazná vyhláška obce Mačkov č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů28.9.20121.1.2013zrušeno vyhláškou 3/2015
1.1.2016
Obecně závazná vyhláška obce Mačkov č.3/2010 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Mačkov4.6.20101.7.2010zrušeno vyhláškou 2/2015
Obecně závazná vyhláška obce Mačkov č.1/2009 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů29.5.20091.6.2009zrušeno vyhl. 4/2010
1.1.2011

Obecně závazná vyhláška obce Mačkov č.2/2007 k zajištění veřejného pořádku30.3.20071.4.2007zrušeno vyhl. 2/2010
2.7.2010

Obecně závazná vyhláška obce Mačkov č.1/2007 o místních poplatcích 1.4.2007zrušeno vyhl. 1/2010
1.7.2010

Obecně závazná vyhláška obce Mačkov č.2/2001 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů14.12.20011.1.2002zrušeno vyhl. 1/2009


Obecně závazná vyhláška obce Mačkov č. 1/2001 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem
14.12.20011.1.2001zrušeno vyhl. 3/2010


Obecně závazná vyhláška obce Mačkov č.1/2003 o místních poplatcích zrušeno vyhl. 1/2007
1.4.2007

Obecně závazná vyhláška obce Mačkov č. 3/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů30.11.20151.1.201631. 12. 2021
Obecně závazná vyhláška obce Mačkov č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Mačkov
26.10.201515.11.201531. 12. 2021

 

error: Chráněný obsah!