Kultura

Památky

V centru obce na návsi můžeme vidět kapličku se zvoničkou. Podle kroniky byla kaple založena v roce 1809 a zasvěcena sv. Janu Nepomuckému. Před ní byl zřejmě na tomto místě jen zvonek, který se připomíná již v roce 1760. Roku 1885 byla pro kapli zřízena nová korouhev, socha Panny Marie a socha sv. Jana Nepomuckého (zakoupeny na Svaté hoře). Původně zde byly také dva starožitné obrazy na plátně, a to sv. Václav a Madona s děťátkem, které obec v roce 1926 darovala Okresnímu museu v Blatné.

Při kapli stojí také křížek a památník obětem 1. světové války, který byl postaven v roce 1924 Karlem Trčkou z Blatné. Jeho svěcení probíhalo 24. srpna téhož roku P. Janem Knězem, poté se konala „zahradní“ zábava.

Při vjezdu do Mačkova od Blatné a na návsi je možné se podívat na několik zajímavých domů s původní profilací.

Při cestě do Mačkova od Blatné je na začátku obce vpravo při silnici vysoký kamenný kříž.

Sbor dobrovolných hasičů v Mačkově

Pamětní kniha Hasičského sboru v Mačkově byla založena 18. září 1911. Součástí knihy je také Zápisník o požárech z nákresy a popisy požárů, kterých se sbor účastnil. Kronika obsahuje také kapitolu o požárech v Mačkově.

Starostou sboru byl Matěj Pavlík, který byl tehdy i starostou obce. Velitelem byl Jan Roušal, jeho náměstkem Josef Cheníček. První stanovy sboru byly uznány výnosem c.k.místodržitelství král. Českého ze dne 8. července 1911. Po svém založení se stal sbor členem hasičské župy Blatenské.

Valná schůze občanů Mačkova byla svolána do místního hostince u Vylitů již 15. června 1911. Zde se přihlásilo celkem 26 přispívajících členů a byli zvolení členové výboru.

Dne 9. července 1911 byla zakoupena nová čtyřkolová stříkačka se vším příslušenstvím, která byla přivezena do obce dne 4. září 1911. Dne 10. září, po vyzkoušení stříkačky, konal sbor své první cvičení.

Sbor dobrovolných hasičů v Mačkově se jako první skutečné akce zúčastnil hašení požáru v Pacelicích, a to již 29. října.

Okrskové cvičení v Blatné dne 22. června 1913.
Na žebřících je jinošská skupina sboru z Mačkova Ze slavnosti v roce 1936 Ze slavnosti v roce 1936

První ples Sboru dobrovolných hasičů v Mačkově se konal 6. ledna 1912. První valná hromada byla svolána dne 14. ledna 1912. Na ní byl zvolen nový starosta sboru Josef Nepodal.

V dalších letech se Sbor dobrovolných hasičů v Mačkově podílel na hašení celé řady požárů v Mačkově, okolních vesnicích i v městě Blatné. Pořádal také mnoho kulturních akcí. Byly to například oslavy Husova výročí nebo výročí Karla Havlíčka Borovského u základního kamene na nedaleké Hůrce, pohřby místních obyvatel, silvestrovské zábavy, věnečky, hasičské plesy a podobně. V kronice jsou doloženy různé pozvánky a plakáty. V průběhu první světové války byla kulturní činnost sboru utlumena.

Sbor dobrovolných hasičů také v obci pořádal divadelní hry. Například v roce 1917 se v hasičské kronice dochoval plakát na divadelní představení Bílá myška, fraška o jedné noci ve čtyřech jednáních, kterou napsal František Hlavatý. Hry se pořádaly v hostinci u Vylitů. V roce 1919 se hrál Románek na horách, veselohra o třech dějstvích od J. Skružného. V roce 1923 se pak hrály hry Následky dostaveníčka, veselohra o třech jenáních, Pražský flamendr, obraz ze života o třech dějstvích a pěti proměnách od Josefa Kajetána Tyla. To už se píše o Kroužku divadelních ochotníků sboru dobrovolných hasičů v Mačkově.

První veřejné cvičení hasičů v Mačkově se konalo 10. června 1923 a mělo bohatý program. Velká slavnost se také konala dne 5. července 1936 u příležitosti 25 výročí trvání sboru. V roce 1937 byla zakoupena a posvěcena nová motorová stříkačka.

Mačkovský sbor se během let účastnil také celé řady hasičských soutěží. V kronice je například dochována pozvánka Československého svazu požární ochrany v Mačkově na neděli 21. května 1961 na obvodovou soutěž požárních jednot, zakončenou taneční zábavou, dále různé fotografie ze soutěží, které se konaly v dalších letech. V roce 1965 se také konala Slavnost předání nové zbrojnice v Mačkově, doplněná námětovým cvičením, poplachem a taneční zábavou.

error: Chráněný obsah!