Kontakty

Obecní úřad Mačkov
Obec Mačkov
čp. 75
388 01 Blatná

e-mail: ou.mackov@worldonline.cz

Úřední hodiny, podatelna, pokladní hodiny : pondělí –  pátek  8,30-14,30 hod

Číslo účtu: 25425291/0100 KB Blatná
IČO: 667684

ID DS: 2cxamw5


Starostka: Hana Míková, tel. 724 848 204

Místostarosta: Milan Šmíd, tel. 721 010 610

Účetní: Markéta Vrbová, tel. 606 143 306


Další kontakty:

Kulturní výbor – Věra  Pangrácová, tel.:721 170 031

Kronikářka – Eva Křišťanová, tel.:604 436 640

Zvoník – Zdeněk Pangrác, tel: 606 955 291

lesní hospodář-Ing.V.Becher, tel.: 602 330 542

Finanční výbor-Ing.Petr Bláha, tel.:723 247 075

Kontrolní výbor-Hynek Hokr, tel.:721 954 451