Kontakty

Obecní úřad Mačkov
Obec Mačkov
čp. 75
388 01 Blatná

e-mail: ou.mackov@worldonline.cz

Úřední hodiny, podatelna, pokladní hodiny : pondělí –  pátek  8,30-14,30 hod

Číslo účtu: 25425291/0100 KB Blatná
IČO: 667684

ID DS: 2cxamw5


Starostka: Hana Míková, tel. 724 848 204

Místostarosta: Milan Šmíd, tel. 721 010 610

Účetní: Markéta Vrbová, tel. 606 143 306

Pokladník: Milan Šmíd, tel. 721 010 610 


Další kontakty:

Kulturní výbor – Věra  Pangrácová, tel. 721 170 031

Kronikářka – Alena Kubátová, tel. 605 463 112

Zvoník – Zdeněk Pangrác, tel. 606 955 291

Lesní hospodář-Ing.V.Becher, tel. 602 330 542

Finanční výbor-Ing.Petr Bláha, tel. 723 247 075

Kontrolní výbor-Hynek Hokr, tel. 721 954 451

error: Chráněný obsah!