Návrh Závěrečného účtu SOB

Návrh závěrečného účtu SOB za rok 2021 Výkaz FIN 2-12 za rok 2021 Zpráva o přezkoumání hospodaření – priloha_1021901360_0_SO Blatenska konečné 2021 vyvěšeno: 26.5.2022 svěšeno: 29.6.2022

Oznámení SOB

  Svazek obcí Blatenska – oznámení o zveřejnění Schválený rozpočet, střednědobý výhled rozpočtu, závěrečný účet a schválená rozpočtová opatření Svazku obcí Blatenska jsou v plném znění zveřejněna v elektronické podobě na www.blatensko.eu a jsou k nahlédnutí...
error: Chráněný obsah!