Revize spalovacích stacionárních zdrojů na pevná paliva

Viz dokument (pdf)

 

U spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu 10 – 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění má jeho provozovatel povinnost do 31. 12. 2016 nechat zpracovat první kontrolu technického stavu a provozu, tzv. revizi.

Provozovatelem spalovacího stacionárního zdroje, je ten, kdo opravdu zdroj provozuje. Může to být majitel objektu, kde se zdroj nachází, ale také např. nájemce.

Revize se provádí 1x za 2 kalendářní roky, první termín kontroly je do 31.12.2016.

Čtěte více

Vítání občánků, zlaté svatby a setkání důchodců (29. 10. 2016)

VÁŽENÍ OBČANÉ, PŘIJMĚTE SRDEČNÉ POZVÁNÍ NA

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ, ZLATÉ SVATBY A SETKÁNÍ DŮCHODCŮ

V OBCI MAČKOV

DNE 29. 10. 2016 OD 14.00

ve společenském sále hostince

mackov_obcanci_svatby_duchodci

Čeká Vás:

  • vítání nového občánka starostkou obce, gratulace k zlatým svatbám a přivítání našich starších obyvatel
  • živá hudba k poslechu i tanci
  • vystoupení mačkovských dětí
  • občerstvení, předání dárků

Pozvánka viz dokument (formát PDF).