Ptačí chřipka – nařízení Státní veterinární správy

Více viz dokumenty níže (formáty pdf a MS Word)

Nařízení veterinární správy

Mapa_ochranne_pasmo_a_pasmo_dozoru_Ritoviz

 

1._scitaci_list_-_seznam_ptaku_u_jednotlivych_drobnochovatelu

2._scitaci_list_-_seznam_ptaku_v_jednotlivych_registrovanych_hospodarstvich

3._scitaci_list_-_seznam_drobnochovu

4._scitaci_list_-_seznam_registrovanych_hospodarstvi

5._scitaci_list_-_celkovy_pocet_ptaku_v_obci

 

Revize spalovacích stacionárních zdrojů na pevná paliva

Viz dokument (pdf)

 

U spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu 10 – 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění má jeho provozovatel povinnost do 31. 12. 2016 nechat zpracovat první kontrolu technického stavu a provozu, tzv. revizi.

Provozovatelem spalovacího stacionárního zdroje, je ten, kdo opravdu zdroj provozuje. Může to být majitel objektu, kde se zdroj nachází, ale také např. nájemce.

Revize se provádí 1x za 2 kalendářní roky, první termín kontroly je do 31.12.2016.

Čtěte více