Pozvánka na 9. zasedání ZO

Zasedání se koná 29. 7. 2019 od 19 hodin.

 

Program:

1) Zahájení, přítomnost

2) Schválení programu, volba ověřovatelů zápisu, určení zapisovatele

3) Schválení nájemce a délky nájmu hospůdky

4) Schválení zhotovitele podlah v prostorách OÚ

5) Schválení dodavatele na vybavení JPO.

6) Seznámení s rozpočtový opatřením č.6

7) Seznámení s pracemi v prostorách OÚ

8) Seznámení s dopisem od firmy Wotan Forest

9) Diskuze (cyklostezka-pokračování projektu,kanalizace-rozšíření vodovodní přípojky a chodník-pokračování projektu, hřiště…)

10) Závěr, stanovení příští schůze

Hana Míková
Starostka obce Mačkov

Vyvěšeno: 22. 7. 2019
Svěšeno 29. 7. 2019

Výlet do Aquapalace Praha (5. 3., nebo 7. 3.)

Pondělí 5. března 2018
Středa 7. března 2018
(jarní prázdniny)

Odjezd z Blatné v 7,30 hod. od ubytovny Tesla, z Mačkova v 7,40h. po domluvě. Odjezd zpět v 18,00 hodin.

 

Cena vstupného do aquaparku (bude vybíráno v autobuse):

 

Dítě do 100 cmzdarma
Dítě 100 cm – 150 cm330,– Kč
Dítě nad 150 cm + studenti370,– Kč
Dospělí400,– Kč

Cena za dopravu: 200,– Kč za osobu, pro Mačkov hrazeno obcí

Podrobnější informace (včetně obrázků) můžete najít na stránkách www.aquapalace.cz.

Zájemci se mohou hlásit u pí. Vohryzkové osobně nebo na telefonním čísle: 602 123 656.