Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999Sb.

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ze dne 16.8.2017 ve smyslu zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, v pozdějším znění

 

 

1) V naší obci nemáme problémy s žádnými škodlivými ptáky
2) Obec se nijak nebrání proti škodlivým ptákům
3) Nesetkali jsme se nikdy s plašiči škodlivých ptáků značky „Birdgard“
4) Obec neposkytuje dotace na obranu proti škodlivým ptákům majitelům památek ani zemědělcům.
5) Obec neposkytuje nikomu náhrady za škody způsobené ptáky z důvodu, že tyto škody nikdy nevznikly.

 

Akce pro rok 2018

Akce rok 2018

01.01.  novoroční pochod

20.01.  myslivecký ples

27.01.  biatlon v Mačkově – dle počasí

17.02.  dětský maškarní ples

05.03.  zájezd do Čestlic do Aquaparku

08.03.  MDŽ

10.03. ples hasičů

29.03. – 31.03.  velikonoční řehtání

6.4. beseda „Ztracená Šumava“

14.04.  mačkovský jarní běh „od kapličky ke kapličce“

30.04.   stavění máje, pálení čarodějnic

12.05.  jarní úklid – pomník KHB

19.05.  cyklo závody pro děti a mládež

02.06. – 03.06.  dětský víkend

16.06. den otců

06.07. – 07.07.  Mačkov na vodě – sjíždění Otavy

21.07.  hasičské cvičení pro místní děti

19.08.  pouť v Mačkově

8.9.  louče ní s létem – Letní kino na hřišti s opékáním buřtů

15.9. svoz železa

22.9. svoz nadměrného a nebezpečného odpadu

29.9. beseda- aktivity místní mládeže

5. – 6.10. volby do Zastupitelstva obce

26.10.  vítání občánků, zlaté svatby a setkání důchodců

10.11. vázání věnců

2.12.  rozsvícení vánočního stromu a zpívání koled

08.12.  mikulášská nadílka

23.12.  výdej vánočních kaprů

26.12.  společné bruslení aneb „Mačkovské Nagano“

28.12.  ping-pong turnaj

31.12.  Silvestr