2024

01.1.Novoroční pochod
07.1. Úklid vánoční výzdoby
17. 2. Dětský maškarní bál
24.2. Beseda p.Šesták-Mazurská jezera, US rout 66
04.3. Výlet Aquapalac Čestlice
09.3. MDŽ
30.3. Velikonoční rachtání
6.4. svoz nebezpečného odpadu
20.4. běh od kapličky ke kapličce
30.4. stavění máje, pálení čarodějnic
01.6. MDD-zážitkový víkend
16.6. Den otců-výlet
13.8. Sedmiboj
21.9. vítání občánků, zlaté svatby, setkání důchodců
19.10. výroční schůze
30.11. vázání věnců
01.12. rozsvícení vánočního stromu
7.12. nadílka čerti, mikuláš a anděl
23.12. výdej ván. Kaprů
26.12. bruslení Strakonice
28.12. Ping-pong

2023

1. 1. Novoroční pochod
7.1. Úklid vánoční výzdoby
14. 1. Mykologická beseda
11.2. cyklo beseda p. Šesták
18. 2. Dětský maškarní bál, + obecní brigáda
27. 2. Výlet Aquapalác Čestlice
11. 3. MDŽ
1. 4. Svoz nebezpečného odpadu
8. 4. Velikonoční rachtání
22. 4. Běh od kapličky ke kapličce
30. 4. Stavění máje, pálení čarodějnic
27. 5. MDD-bicke eldorádo, hasičský dětský den
18. 6. Den otců-výlet do Bohemiasektu
15. 7. Sedmiboj
30. 9. Vítání občánků, zlaté svatby, setkání důchodců
21. 10. Veřejná schůze
25. 11. Vázání věnců
26. 11. Rozsvícení vánočního stromu
9. 12. Peklo-čerti, Mikuláš s andělem na sále
23. 12. Výdej ván. kaprů
26. 12. Bruslení Strakonice
30. 12. Ping-pong
31. 12. Silvestr

Léta minulá

2022

01.01.  Novoroční pochod
12.02.  Dětský maškarní bál
21.02.   Aquapark Čestlice
26.02.  Obecní brigáda-cyklostezka
12.03.  MDŽ na sále
26.03.  Hasičský ples
02.04. Svoz neb.odpadu
16.04. Velikonoční rachtání
23.04. Běh od kapličky ke kapličce
30.04. Stavění máje, pálení čarodějnic
01.05. Slavnostní otevření cyklostezky
28. 05. MDD výlet do ZOO Hluboká nad Vltavou
19.06. MDO-výlet do pivovaru
20.07. 2.ročník-míčový víceboj na hřišti
14.08. Pouťové posezení s hudbou+divadlo na návsi obce-„Upokojenkyně“
27.08. Loučení s létem-letní kino na hřišti
03.09. Vítání občánků, zlaté svatby, setkání dříve narozený
15.10. výlov rybníka Cihelna velký
22.10. ustavující schůze zastupitelstva
26.11. Vázání věnců
27.11. Rozsvícení vánočního stromu
3.12. Mikulášská besídka
23.12. Výdej kaprů
26.12. Bruslení
28.12. Ping pong
31.12. Silvestr

2021

01.01. Novoroční pochod-odpadá z důvodu možné nákazy Koronavirem.
23.01. Hasičský ples-odpadá z důvodu možné nákazy Koronavirem.
08.02. Aquapark Čestlice o jarních prázdninách-odpadá z důvodu možné nákazy Koronavirem.
13.02. Beseda na sále obce-odpadá z důvodu možné nákazy Koronavirem.
20.02. Karetní turnaj-Prší-odpadá z důvodu možné nákazy Koronavirem.
06.03. MDŽ-oslava na sále obce-odpadá z důvodu možné nákazy Koronavirem.
13.03. Dětský maškarní ples-odpadá z důvodu možné nákazy Koronavirem.
03.04. Veřejné výroční setkání obce-odpadá z důvodu možné nákazy Koronavirem.
03.04. Velikonoční rachtání-odpadá z důvodu možné nákazy Koronavirem.
17.04. Mačkovský jarní běh „ Od kapličky ke kapličce“-odpadá z důvodu možné nákazy Koronavirem.
24.04. Karetní turnaj-Křížová sedma-odpadá z důvodu možné nákazy Koronavirem.
30.04. Stavění máje, pálení Čarodějnic
15.05. Cyklo závody pro děti a mládež „bike eldorado-odpadá z důvodu možné nákazy Koronavirem.“
05.06. MDD a Slavnostní otevření víceúčelového hřiště.
20.06. MDO-výlet nejen pro otce-odpadá z důvodu nařízení vlády-Covid 19
14.07. Míčový sedmiboj na hřišti
14.08. Pouťový sedmiboj
15.08. Pouť
30.08. Loučení s prázdninami-promítání na hřišti, stezka odvahy
18.09. setkání rodáků, 110 let hasičů Mačkov, 200 let od narození K.H.Borovského
16.10. Vítání občánků, zlaté svatby, setkání důchodců
13.11. Výroční schůze na sále obce
27.11. Vázání věnců
28.11. Rozsvícení vánočního stromu
04.12. Mikulášská nadílka
23.12. Výdej kaprů
26.12. Společné bruslení aneb „Mačkovské Nagano“
28.12. Ping-pong turnaj
31.12. Silvestr

2020

01.01.   Novoroční pochod
25.01.   Hasičský ples
03.02.  Výlet do Aquaparku Čestlice-jarní prázdniny
15.02.   Beseda p. Šesták
22.02.  Karty-Prší
07.03.  MDŽ-oslava na sále obce
14.03.  Dětský maškarní ples-odpadá z důvodu možné nákazy Koronavirem.
15.03.  Beseda-p. Gregor-Kyrgyzstán, Tádžikistán na kole-odpadá z důvodu možné nákazy Koronavirem
04.04.  Veřejné výroční setkání obce-odpadá z důvodu možné nákazy Koronavirem
11.04.  Velikonoční rachtání-odpadá z důvodu možné nákazy Koronavirem.
18.04.  Mačkovský jarní běh „ Od kapličky ke kapličce“-odpadá z důvodu možné nákazy Koronavirem.
25.04.  Karty-Křížová sedma-odpadá z důvodu možné nákazy Koronavirem.
30.04.  Stavění máje, pálení čarodějnic.-odpadá z důvodu možné nákazy Koronavirem.
17.05.  Cyklo závody pro děti a mládež „bike eldorado“-odpadá z důvodu možné nákazy Koronavirem.
30.05.  MDD-zážitkový dětský den
21.06.  MDO-výlet nejen pro otce
11.07.  Nohejbalový turnaj-pořádá ping-pong klub
16.08.  Pouť v Mačkově
29.08.  Loučení s prázdninami-promítání na hřišti
05.09. Setkání rodáků-odpadá z důvodu možné nákazy Koronavirem.
12.09.  Beseda na sále-odpadá z důvodu možné nákazy Koronavirem.
10.10.  Vítání občánků, zlaté svatby a setkání důchodců-odpadá z důvodu možné nákazy Koronavirem.
14.11.  Karetní turnaj v „Mariáši“odpadá z důvodu možné nákazy Koronavirem.
28.11.  Vázání  věnců-odpadá z důvodu možné nákazy Koronavirem.
29.11.  Rozsvícení vánočního stromu a zpívání koled-odpadá z důvodu možné nákazy Koronavirem.
05.12.  Mikulášská nadílka-odpadá z důvodu možné nákazy Koronavirem.
23.12.  Výdej vánočních kaprů
26.12.  Společné bruslení aneb „Mačkovské Nagano“-odpadá z důvodu možné nákazy Koronavirem.
28.12.  Ping-pong turnaj-odpadá z důvodu možné nákazy Koronavirem.
31.12.  Silvestr-odpadá z důvodu možné nákazy Koronavirem.

2019

01.01. novoroční pochod
26.01. biatlon v Mačkově-dle počasí
16.2. Karetní turnaj – „Prší“
02.03. beseda s promítáním-Zmizelá Šumava díl II.
08.03. MDŽ
09.03. Dětský maškarní bál od 14,00h
09.03. Hasičský ples od 20,00h
11.03. zájezd do Čestlic do Aquaparku
16.03. Beseda „Pěšky okolo Československa“
06.04. veřejné výroční setkání
13.04. mačkovský jarní běh „od kapličky ke kapličce“
20.04. velikonoční rachtání,
30.04. stavění máje,pálení čarodějnic
18.05. cyklo závody pro děti a mládež-bike eldorádo.
25.05. zážitkový dět. den-pochod,lamp.průvod,stezka odvahy
08.06. MDD-zájezd Mirakulum v Milovicích
16.06. Den otců – výlet
5.-6.7. Mačkov na vodě-splouvání Lužnice
13.7. – nohejbalový turnaj na hřišti – pořádá ping pong klub (pozvánka)
18.08. pouť v Mačkově
31.08. loučení s létem
05.10. svoz nebezpečného odpadu
13.10. Beseda Pěšky přes Pyreneje
03.11.. vítání občánků, zlaté svatby a setkání důchodců
09.11. – karetní turnaj – Mariáš
23.11. Rybí hody
30.11. vázání věnců, zabijačka
01.12. rozsvícení vánočního stromu a zpívání koled
07.12. mikulášská nadílka
23.12. výdej vánočních kaprů
26.12. společné bruslení aneb „Mačkovské Nagano“
28.12. ping-pong turnaj
31.12. Silvestr

2018

01.01. novoroční pochod

27.01. biatlon v Mačkově – dle počasí

9. února – Podkarpatská Rus na kole (promítání Rosti Gregora)

05.03. zájezd do Čestlic do Aquaparku

02.03. MDŽ

10.03. dětský maškarní ples

10.03. ples hasičů

24. 03.  — „Veřejné výroční setkání“

29.03. – 31.03. velikonoční řehtání

14.04. mačkovský jarní běh „od kapličky ke kapličce“

23.04. výroční schůze obce

30.04. stavění máje, pálení čarodějnic

12.05. jarní úklid – pomník KHB

12.05. výlet do Mariánských Lázní

19.05. cyklo závody pro děti a mládež

26.5. zážitkový den – procházka, stezka odvahy, lampiónový průvod

2.6. MDD – projížďka na koních, koupání v bazénu, soutěže

6.4. Beseda -„Zmizelá Šumava“

17.06. den otců

24.6. Výlet do ZOO Praha

05.07. – 06.07. Mačkov na vodě – sjíždění Otavy

21.07. hasičské cvičení pro místní děti

28.07. nohejbalový turnaj s pečením beránka

19.08. pouť v Mačkově

08.09. loučení s létem – letní kino na hřišti, opékání buřtů

15.09. svoz železa

22.09. svoz nadměrného a nebezpečného odpadu

29.09. beseda na sále- aktivity místní mládeže

27.10. Ustavující schůze zastupitelstva obce

3.11. Vítání občánků, zlaté svatby, setkání důchodců

10.11. turnaj v mariáši

01.12. vázání věnců

02.12. rozsvícení vánočního stromu a zpívání koled

08.12. mikulášská nadílka

23.12. výdej vánočních kaprů

26.12. společné bruslení aneb „Mačkovské Nagano“

28.12. ping-pong turnaj

31.12. Silvestr – Pyžamová retro párty

2017

1.1. novoroční pochod do Lažánek
21.1. procházka do Buzic-běžky, pěšky, hůlky
22.1. biatlon v Mačkově
27.2. zájezd do Čestlic do Aquaparku
8. 3. MDŽ
11. 3. dětský maškarní ples
11. 3. hasičský ples
25. 3. dětský den s Ramisiem
8.4. Ramisio – beseda
13.-15. 4. velikonoční řehtání,    15.4. country večer na sále s kapelou Sešlost
16. 4. jarní běh „od kapličky ke kapličce“
22. 4. výroční schůze obce Mačkov od 17,00 hod, pohoštění zajištěno
30. 4. stavění máje a pálení čarodějnic; hasičské cvičení pro děti
12.5. – beseda s promítáním (Gruzie, Arménie na motorkách), MVDr. Slabý, postřehy z ostrova Roatán – p. Müller
13. 5. jarní úklid
14. 5. cyklo závody pro děti a mládež
27. 5. – dětský den – pochod s opékáním
3. 6. dětský den Mickey a Minnie, bazén, koně
18.6. den otců; výlet do pivovaru Plzeň s prohlídkou a posezením
5.-6. 7.  Mačkov na vodě- Sjíždění Otavy.
26.8. obecní brigáda
2. 9.  zakončení prázdnin – výroba draků, dětské hasičké cvičení, opékání buřtů
9. 9.  pouštění draků na Pahorku
23.9. Oslava – dokončen pomník KHB, zrestaurován J. Nepomucký – mše
14.10. karetní turnaj
21. 10. vítání občánků, zlaté svatby, setkání důchodců
25. 11. vázání věnců
26. 11. rozsvícení vánočního stromu a zpívání koled
9. 12. mikulášská nadílka
23. 12. výdej vánočních kaprů
25. 12. společné bruslení aneb „mačkovské Nagano“
28. 12. ping-pong turnaj
31. 12. Silvestr

 

error: Chráněný obsah!