- Obec Mačkov - https://www.mackov.cz -

Opatření obecné povahy – Veřejná vyhláška – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikací – cyklostezka

opatření obecné povahy VV [1]

DIO 1 – cyklostezka [2]

DIO 2 – cyklostezka [3]

DIO 1 – cyklostezka [4]

vyvěšeno: 11.11.2021

svěšeno: 31.12.2021