- Obec Mačkov - https://www.mackov.cz -

Vyhláška – Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikací

Opatření obecné povahy – VV stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikací [1]

vyvěšeno: 8.11.201

svěšeno: 31.11.2021