- Obec Mačkov - https://www.mackov.cz -

Opatření obecné povahy – VV – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikací

VV – automoto klub Pačejov [1]

mapa 1 [2]

mapa 2 [3]

mapa 3 [4]

Vyvěšeno: 24.9.2021

Svěšeno: 3.10.2021