- Obec Mačkov - https://www.mackov.cz -

Publicita – projekt – „Prodloužení vodovodu a kanalizace“

 

Akce byla provedena na základě dotace poskytnuté Jihočeským krajem

Celkové výdaje akce: 3 490 999,- bez DPH

Výše poskytnuté dotace na vodovod: 450 000,- 

Výše poskytnuté dotace na kanalizaci: 1 600 000,-