- Obec Mačkov - https://www.mackov.cz -

Publicita – projekt – „Oprava kaple“

Akce byla provedena na základě dotace poskytnuté Jihočeským krajem

Celkové výdaje akce: 216 727,72 Kč

Investiční výdaje celkem: 134 227,72 Kč

Neinvestiční výdaje celkem: 82 500,- Kč

Výše poskytnuté investiční dotace: 80 000,- Kč

Výše poskytnuté neinvestiční dotace: 49 000,-   Kč