- Obec Mačkov - https://www.mackov.cz -

Schválený rozpočet obce na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022,2023

Rozpočet na rok 2021 [1]

Rozpočet obce na rok 2021 schválilo ZO dne 30.11.2020 usnesením č. 22/3

Střednědobý výhled na roky 2022 a 2023 schválilo ZO dne 30.11.2020 usnesením č. 22/4

vyvěšeno: 01.12.2020