Rozpočet na rok 2021

Rozpočet obce na rok 2021 schválilo ZO dne 30.11.2020 usnesením č. 22/3

Střednědobý výhled na roky 2022 a 2023 schválilo ZO dne 30.11.2020 usnesením č. 22/4

vyvěšeno: 01.12.2020

error: Chráněný obsah!