- Obec Mačkov - https://www.mackov.cz -

Závěrečný účet obce za rok 2019

zpráva o výsledku [1]

FIN 2019 [2]

 

výkaz zisku a ztráty [3]

 

příloha 2019 [4]

rozvaha 2019 [5]

ZÚ 2019 [6]

Celoroční hospodaření obce Mačkov bylo schváleno na Zasedání zastupitelstva obce dne 25.5.2020 /usnesením č. 17/4/

možnost k nahlédnutí v listinné podobě na obecním úřadě

Vyvěšeno: 1.6.2020

Svěšeno: