- Obec Mačkov - https://www.mackov.cz -

Návrh Závěrečného účtu SOB za rok 2019

Návrh závěrečného účtu SOB za rok 2019 [1]

 

Zpráva o přezkoumání hospodaření za r. 2019 [2]

 

Výkaz FIN 2-12 za rok 2019 [3]

Hodnotící zpráva SOB za rok 2019 [4]

Vyvěšeno: 1.6.2020

Svěšeno: 17.6.2020