- Obec Mačkov - https://www.mackov.cz -

Návrh na Závěrečný účet obce Mačkov 2019

výkaz zisku a ztráty [1]

příloha 2019 [2]

FIN 2019 [3]

 

návrh ZÚ 2019 pdf. [4]

zpráva o výsledku přezkoumání 2019 [5]

rozvaha 2019 [6]

Vyvěšeno: 4.5.2020

Svěšeno: 25.5.2020