- Obec Mačkov - https://www.mackov.cz -

Výroční zpráva obce Mačkov – o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím za rok 2019

výroční zpráva – kopie [1]

vyvěšeno: 13.2.2020

svěšeno: