- Obec Mačkov - https://www.mackov.cz -

Rozpočtové opatření č. 10

RO 10 [1]

Rozpočtové opatření č. 10 schválila starostka obce dne 24.10.2019

Možnost nahlédnutí v listinné podobě na OÚ Mačkov

Vyvěšeno: 11.11.2019

Svěšeno: