- Obec Mačkov - https://www.mackov.cz -

Návrh rozpočtu na rok 2020 a střednědobého výhledu na roky 2021-2022

Návrh rozpočtu na rok 2020.pdf 1 [1]

 

FIN 9.2019 – plnění předchozího roku [2]

možnost nahlédnutí v listinné podobě na obecním úřadě

vyvěšeno: 31.10.2019

svěšeno: 25.11.2019