- Obec Mačkov - https://www.mackov.cz -

Veřejná vyhláška – doručení návrhu č. aktualizace zásad územního rozvoje Jihočeského kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj územní a informace o možnosti uplatnit připomínky k zpracovanému návrhu

VV [1]

vyvěšeno: 1.10.2019

svěšeno: 16.11.2019