odpověď na žádost o poskytnutí informace ze dne 19.8.2019 ve smyslu zákona č. 106/1999Sb. , o svobodném přístupu k informacím, v pozdějším znění

Firma Domistav CZ a.s. se sídlem Foersterova 897, 500 02 Hradec Králové, IČO: 27481107 a ani Firma Domistav HK, s.r.o. , se sídlem Foersterova 897, 500 02 Hradec Králové, IČO: 26007177 nepodaly vůči obci nabídku ve smyslu nabídky veřejných zakázek.

Vyvěšeno: 20.8.2019

Tisk Tisk