ZÚ 2018

 

Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření za rok 2018

 

Rozvaha 2018

 

výkaz zisku a ztráty 2018

 

příloha 2018

celoroční hospodaření obce Mačkov bylo schváleno na zasedání zastupitelstva obce dne 29.4.2019 (usnesení č. 6/4)

možnost nahlédnutí v listinné podobě na Obecním úřadě v Mačkově

vyvěšeno: 6.5.2019

svěšeno:

error: Chráněný obsah!