- Obec Mačkov - https://www.mackov.cz -

Návrh závěrečného účtu za rok 2018

závěrečný účet – návrh [1]

 

Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření za rok 2018 [2]

 

FIN 2018 [3]

 

Rozvaha 2018 [4]

 

výkaz zisku a ztráty 2018 [5]

 

příloha 2018 [6]

 

Vyvěšeno: 28.3.2019

Svěšeno: