- Obec Mačkov - https://www.mackov.cz -

rozpočtové opatření č. 2

RO č. 2 [1]

Rozpočtové opatření č. 2 schválila starostka obce dne 27.02.2019

Možnost nahlédnutí v listinné podobě na Obecním úřadě Mačkov

Vyvěšeno: 11.03.2019

Svěšeno: