RO č. 2

Rozpočtové opatření č. 2 schválila starostka obce dne 27.02.2019

Možnost nahlédnutí v listinné podobě na Obecním úřadě Mačkov

Vyvěšeno: 11.03.2019

Svěšeno:

error: Chráněný obsah!