- Obec Mačkov - https://www.mackov.cz -

Výroční zpráva obce Mačkov – o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2018

VZ [1]

vyvěšeno: 28.2.2019