RO č. 9

Rozpočtové opatření č. 9 schválila starostka obce dne 12.9.2018

Možnost k nahlédnutí v listinné podobě na obecním úřadě

vyvěšeno: 10.10.2018

error: Chráněný obsah!