odpověď na žádost o poskytnutí informace ze dne 25.6.2018 ve smyslu zákona č. 106/1999Sb. o svobodném přístupu k informacím, v pozdějším znění

Obec Mačkov neeviduje žádnou právnickou osobu, která má dluh vůči obci.

 

Vyvěšeno: 26.6.2018

Tisk Tisk