odpověď na žádost o poskytnutí informace ze dne 22.2.2017 ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k infomacím, v pozdějším znění

Obec Mačkov plánuje narok 2017 tyto stavební projekty: Rozšíření veřejného osvětlení v obci a výměnu 1/3 vodovodního řádu

Tisk Tisk