- Obec Mačkov - https://www.mackov.cz -

odpověď na žádost o poskytnutí informace ze dne 1.3.2017 ve smyslu zákona č. 106/1999Sb. o svobodném přístupu k informacím, v pozdějším znění

Obec Mačkov má dva bankovní účty a to u Komerční banky a.s. a u České národní banky. Obec Neuzavřela žádnou darovací smouvu dle zákona č. 89/2012 Sb., kde obec je dárcem.