Obec Mačkov má dva bankovní účty a to u Komerční banky a.s. a u České národní banky. Obec Neuzavřela žádnou darovací smouvu dle zákona č. 89/2012 Sb., kde obec je dárcem.

error: Chráněný obsah!