Akce pro rok 2018

Akce rok 2018

01.01.  novoroční pochod

20.01.  myslivecký ples

27.01.  biatlon v Mačkově – dle počasí

17.02.  dětský maškarní ples

05.03.  zájezd do Čestlic do Aquaparku

08.03.  MDŽ

10.03. ples hasičů

29.03. – 31.03.  velikonoční řehtání

14.04.  mačkovský jarní běh „od kapličky ke kapličce“

21.04.   výroční schůze obce

30.04.   stavění máje, pálení čarodějnic

12.05.  jarní úklid – pomník KHB

19.05.  cyklo závody pro děti a mládež

02.06. – 03.06.  dětský víkend

16.06. den otců

06.07. – 07.07.  Mačkov na vodě – sjíždění Otavy

21.07.  hasičské cvičení pro místní děti

19.08.  pouť v Mačkově

20.10.  vítání občánků, zlaté svatby a setkání důchodců

01.12.  vázání věnců

02.12.  rozsvícení vánočního stromu a zpívání koled

08.12.  mikulášská nadílka

23.12.  výdej vánočních kaprů

26.12.  společné bruslení aneb „Mačkovské Nagano“

28.12.  ping-pong turnaj

31.12.  Silvestr