- Obec Mačkov - https://www.mackov.cz -

Stížnost JUDr. F. Taliána

Obec Mačkov vzala na vědomí stížnost JUDr. F. Taliána [1] ze dne 27. 6. 2016.

Odpověď Obce Mačkov z 15. 8. 2016 a další reakce p. Taliána jsou k dispozici na OÚ Mačkov v úředních hodinách nebo po předchozí tel. domluvě.

 

V Mačkově dne 31. 8. 2016

Hana Míková, starostka