Obec Mačkov vzala na vědomí stížnost JUDr. F. Taliána ze dne 27. 6. 2016.

Odpověď Obce Mačkov z 15. 8. 2016 a další reakce p. Taliána jsou k dispozici na OÚ Mačkov v úředních hodinách nebo po předchozí tel. domluvě.

 

V Mačkově dne 31. 8. 2016

Hana Míková, starostka

 

error: Chráněný obsah!