odpověď na žádost o poskytnutí informace ze dne 19.8.2019 ve smyslu zákona č. 106/1999Sb. , o svobodném přístupu k informacím, v pozdějším znění

Firma Domistav CZ a.s. se sídlem Foersterova 897, 500 02 Hradec Králové, IČO: 27481107 a ani Firma Domistav HK, s.r.o. , se sídlem Foersterova 897, 500 02 Hradec Králové, IČO: 26007177 nepodaly vůči obci nabídku ve smyslu nabídky veřejných zakázek.

Vyvěšeno: 20.8.2019

Pozvánka na 9. zasedání ZO

Zasedání se koná 29. 7. 2019 od 19 hodin.

 

Program:

1) Zahájení, přítomnost

2) Schválení programu, volba ověřovatelů zápisu, určení zapisovatele

3) Schválení nájemce a délky nájmu hospůdky

4) Schválení zhotovitele podlah v prostorách OÚ

5) Schválení dodavatele na vybavení JPO.

6) Seznámení s rozpočtový opatřením č.6

7) Seznámení s pracemi v prostorách OÚ

8) Seznámení s dopisem od firmy Wotan Forest

9) Diskuze (cyklostezka-pokračování projektu,kanalizace-rozšíření vodovodní přípojky a chodník-pokračování projektu, hřiště…)

10) Závěr, stanovení příští schůze

Hana Míková
Starostka obce Mačkov

Vyvěšeno: 22. 7. 2019
Svěšeno 29. 7. 2019